INDUSTRI

Vi utfører oppdrag innenfor rigg, verft, tankfarmer og generell industri både on- og offshore med egne entrepriser.

Som totalleverandør innenfor våre fagområder er vi en naturlig samarbeidspartner og rådgiver.

OVERFLATEBEHANDLING

Våre ulike typer maskiner og roboter utfører alt fra fjerning av maling til industriell rengjøring. Vi gjennomfører alle typer overflatebehandling on- og offshore:

• Nyeste robot-teknologi for fjerning av maling med vann
• Vedlikehold og overflatebehandling på rigg, skip, tanker og stålkonstruksjoner
• Hos oss får du FROSIO-inspektører med høyeste kvalifikasjoner.

INSPEKSJON

Vi tilbyr tilstandsanalyse og inspeksjon av sveise-, overflate- og isolasjonsarbeid, utført av spesialister med fagerfaring og formell kompetanse, som eksempelvis FROSIO og NDT-sertifikater.

Vi ivaretar også funksjoner som faglig støtte, kundeveiledning, planlegging, teknologiutvikling, beregninger, prosjektledelse og kvalitetskontroll.

INDUSTRIELL RENGJØRING

Vi påtar oss alle typer oppdrag innenfor høytrykkspyling, også ultrahøytrykkspyling (UHT) opp til 2800 bar – med eller uten tilsetningsstoffer.
• Vi utfører rengjøring av rør.
• Industriell rengjøring av tankfarmer på land.
• Fjerning av marinbegroing på skip og rigg.

STILLAS

Vi utfører oppdrag innenfor rigg, verft, tankfarmer og generell industri både on- og offshore med egne entrepriser.

LOGISTIKK & SERVICE

Vår Logistikk & Serviceavdeling besitter store mengder stillasutstyr og diverse anleggsmidler til Industri.

STILLAS

Vi har i dag cirka 1.000 tonn industristillas og 25.000 m2 fasadestillas. Stillas kan leies ut både med og uten personell som frakter, monterer, godkjenner og demonterer. Vi har utstyr lett tilgjengelig både i Stavanger og Bergen.

ANLEGGSUTSTYR

Vi leverer anleggsutstyr som lifter, høytrykks-uniter og roboter. I takt med hva markedet etterspør, vurderer vi fortløpende nye investeringer. Vår utleiepark er derfor i stadig utvikling. Spesialutstyr håndteres av våre kvalifiserte medarbeidere.