Null alvorlige skader på personell – Null skade på ytre miljø

Det er vår klare målsetning å prioritere sikkerhet i alle aktiviteter, og å skape holdninger i organisasjonen slik at skader ikke aksepteres. NSE Industrier skal ha en effektiv og kontinuerlig vurdering av tiltak for å unngå skader på mennesker, miljø og materiell. Selskapet skal gjennom tiltak forebygge helsefarer og med aktiv innsats sørge for en optimal og trygg arbeidsplass.

OVERORDNEDE MÅL OM:

  • Ved å identifisere og benytte beste praksis på våre forretningsområder, samt benytte produkter og arbeidsutførelser som skal være til det beste for arbeidsmiljø og ytre miljø.

  • De ansatte i NSE Industrier skal trives og føle seg trygge på sin arbeidsplass, samt oppleve at bedriften er ærlig opptatt av dette.

  • Alle ledd i NSE Industrier skal gjenspeile en god holdning til helse, miljø og sikkerhet ved å fremstå som pådrivere innen HMS-arbeidet.

  • NSE Industriers HMS policy innebærer å utvikle og opprettholde fokus på HMS slik at vår nullskade visjon på personell og miljø er implementert på alle nivåer i organisasjonen.

  • Kvalitet skal gjenspeiles ved at kundens krav og forventninger tilfredsstilles til enhver tid. Overordnet filosofi for arbeidet skal være kontinuerlig forbedring og høy kvalitet på de tjenester og produkter vi leverer. Krav til kvalitet, helse, miljø og sikkerhet skal følge en null feil målsetning.

  • Våre kunder skal kunne identifisere vår kvalitet ved at vi i alle oppdrag er gjentagende og har en sporbar kvalitet som tilfredsstiller hva som er avtalt i kontrakt.

  • Vi skal være en lærevillig bedrift som søker å lære av egne feil og ønsker å dra nytte av våre oppdragsgiveres erfaringer.
  • Vi skal også gjennomføre målbare tiltak for å oppnå våre mål.

  • Ledelsens engasjement, positive holdninger og aktiv deltakelse fra alle ansatte skal bidra til at vi oppnår vår høye målsetning.

  • I NSE Industrier legges det betydelig vekt på at holdninger og handlinger skal være forenelig med selskapets ambisjon om å fremstå som et selskap som har samfunnsansvar på agendaen: Bedriftens samfunnsansvar

REGISTRERINGER / SERTIFIKATER