NØDTELEFON – ved alvorlige hendelser:
480 34 805 / 907 03 450

ADRESSE:
Finnestadsvingen 32,
4029 Stavanger

HOVEDKONTOR:
51 96 29 50

E-POST:
post@nsegruppen.no