VÅR HISTORIE

NSE Industrier har røtter tilbake til 70-tallet da Kåre Olsen etablerte Stavanger Stillas Service. Dette selskapet ble senere solgt. I 1990 så Norsk Stillas Entrepenør (NSE) dagens lys, og bedriften etablerte seg som storleverandør av stillaser til Jåttåvågen og byggingen av betongplattformene. Den gangen var forretningsområdet hovedsakelig stillaser. For å kunne være mer konkurransedyktig og unngå de store konjunktursvingningene i markedet, ble forretningsområdet etter hvert utvidet til også å inkludere overflatebehandling.

Referanser

Med over 30 års erfaring har vi tyngde til å tilfredsstille de høyeste kravene.